Støtteforeningens formål og historie

Støtteforeningen blev stiftet i 2009, og ifølge vores vedtægter er formålet med foreningen at støtte fonden ”Vækstcenter for arbejde, udvikling og meditation”. Vækstcenteret har igennem flere årtier udviklet sig i retning af en stadig tydeligere kollektiv spirituel organisme; en slags moderne kloster-arketype. De fire daglige meditationer på Centeret er en del af klosterets liv, lange retreats, mellem 2 uger og 1 år, i Vækstcenterets bygninger på halvøen Louns er en anden del, og endelig er der pulsen af Centerets mange årlige kurser.

Spirituelle organismer som klostre har til alle tider haft støttestrukturer i samfundet – de har haft deres egen version af ”støtteforeninger”. Disse støttestrukturer består af mennesker der lever i samfundet og udfylder vigtige og nødvendige roller i det. Samtidigt er de forbundet med noget der er ”større” – som formidler dette større ud i deres liv og hverdag. Klassisk har fyrster og andre betydelige personer været mæcener – ved at støtte klosteret og ved at donere pengebeløb.

Alle organisationer vokser, ligesom organismer i naturen gør det. Man kan derfor forstå Vækstcenteret som en moderne spirituel organisme med forskellige ringe. Første ring er læreren og linjesignalet, anden ring er kerneprocesserne, altså de dybere spirituelle processer, og tredje ring er de fastboende. Den fjerde og yderste ring består af kursister, gæster og venner af Vækstcenteret. Mange i denne ring er medlemmer af Støtteforeningen. Dette er den ring der forbinder lærer-signalet med det omkringliggende samfund. Det muliggør en videre spredning af impulsen fra linjen, og det tilfører også energi tilbage til centeret i form af nærvær, deltagelse og økonomi.

Støtteforeningen spiller dermed en afgørende rolle for Vækstcenteret: Ikke primært økonomisk, men som en nødvendig del af den spirituelle organisme. Hvis organismens hjerte er i Store Sal i Nørre Snede er kursister og medlemmer af Støtteforeningen organismens kapillærer.  Sammen danner hjerte og kapillærer et kredsløb og en udveksling med det omkringliggende i samfund. Hjertets virkning er afhængigt af en gennemstrømning helt ud i de yderste forgreninger af kredsløbet.