STØTTEFORENINGEN FOR

VÆKSTCENTERET

om foreningen

Foreningen til Støtte for Fonden Vækstcenteret for Arbejde, Udvikling og Meditation, ønsker at bidrage direkte til Vækstcenterets økonomi og styrke det større fællesskab af mennesker der forholder sig til Vækstcenterets spirituelle træning og etiske fordybelse.

Historik

I 2003 begyndte arbejdet på at skabe et fællesskab omkring Vækstcenteret – et fællesskab af mennesker rundt omkring i landet og udlandet, som var villige til at forpligte sig økonomisk til Vækstcenterets økonomi via et fast årligt bidrag. Tanken var, at selvom vi ikke er fastboende, så er vi mange, som ser Jes og Vækstcenteret som et afgørende omdrejningspunkt i vores liv. Det førte i første omgang til dannelsen af Støttekredsen og til udgivelsen af de 8 numre af tidsskriftet ”Indblik” (2004-2008).

Efter en revision af grundlaget blev Støttekredsen den 11. november 2009 til Foreningen til Støtte for Fonden Vækstcenter for arbejde, udvikling og meditation. I daglig tale kaldet ”Støtteforeningen”.

Mere om støtteforeningens formål og historie >>
Læs foreningens vedtægter her >>

 

Aktiviteter

Alt arbejdet i foreningen er frivilligt og aktiviteterne har bl.a. omfattet meditationsaftener med fællesspisning i København og Aarhus, musikaftener, foredrag og meditationer i naturen. Der bliver hvert år udsendt et årsbrev og alle aktiviteterne bliver løbende annonceret via mail til medlemmerne. Derudover er der en facebookgruppe for Støtteforeningsmedlemmerne.

Forslag og initiativer til flere kulturelle og meditative aktiviteter er altid velkomne. Kontakt os >>

Støtteforeningens bestyrelse

Formand: Michael Stubberup
Næstformand: Kirsten Mellor
Kasserer: Stine Anker-Møller
Lone Christmas
Henrik Norsker
Marianne Bentzen (tilforordnet)

Bestyrelsen holder et fast bestyrelsesmøde om året i oktober måned og ad hoc online møder.
Forslag til bestyrelsen kan indsendes løbende.
Bestyrelsen kan kontaktes på stoettevaekstcenteret@gmail.com

medlemskab

Medlemskab koster 1.200 kr. om året, for studerende 600 kr., som indbetales månedlig med henholdsvis 100/50 kr.

Alle der ønsker det, kan optages i foreningen.

Medlemsaktiviteter

Medlemmerne inviteres lejlighedsvis til meditative og kulturelle aktiviteter. Hvert år inviterer Vækstcenteret medlemmerne til en Arbejdsweekend (i den forhenværende Bededagsferie), hvor der arbejdes på større vedligeholdelsesopgaver på Centeret.

Medlemskab i foreningen giver også adgang til Støtteforeningens lukkede Facebook-gruppe, hvor medlemmer kan udveksle om meditationsgrupper, kørelejlighed, nye bøger, musik, spørge om oplysninger af fælles interesse m.m.

donationer

Der er af og til mennesker, som ønsker at donere et beløb til Vækstcenteret. Det kan enten være som supplement til medlemsbidraget eller som enkeltstående donation.

Hvis du ønsker at donere et beløb, så er du velkommen til at indbetale et selvvalgt beløb til foreningens bankkonto:
Støtteforeningens konto:  7247 1167865
Ved indbetaling fra udlandet benyttes:
IBAN nr.: DK 2572470001167865
SWIFT: JYBADKKK

om vækstcenteret

Det er en grundlæggende opfattelse på Vækstcenteret, at det er muligt for mennesker at udvikle sig personligt og spirituelt. Udvikling på det personlige niveau handler blandt andet om at udfolde og åbne til livsglæde, kreativitet og hjælpsomhed. Vækst på det spirituelle niveau handler om at realisere en dybere livsfølelse gennem hjerte og bevidsthed.

Man kan definere Vækstcenteret som et slags moderne åbent lægkloster. Ikke et kloster i gammel forstand; her lægges der ikke vægt på tro eller dogmer. Vores opfattelse er, at der i alle de store religioner er en fælles spirituel kerne. Det er denne kerne der bliver formidlet og arbejdet med i undervisningen og træningen på Centeret. Omdrejningspunktet er træning i, hvordan mennesker i praksis kan forsøge at leve mere etisk ansvarligt og mere ud fra hjertet – i kontakt med hvad den enkelte erfarer som et højere perspektiv.

Nogle af Vækstcenterets grundværdier er en demokratisk forståelse, åbenhed over for det kristne kulturgrundlag, ligestilling mellem mænd og kvinder og en videnskabelig grundindstilling.

 

Tilbage til top >>